S3 – Servis, Statika, Stavby s.r.o.

TEL: +420 776 777 200

Reference

Sanace železobetonu – Hala Nučice

Termín realizace: 2023
Typ projektu: Sanace
  • Provedení stavebně technického průzkumu (STP)
  • Navržení sanace železobetonu
  • Navržení technického řešení – stahující a ztužující ocelové konstrukce
  • Provedené reprofilace železobetonových konstrukcí
  • Výměna patních kolen dešťové kanalizace
  • Výroba a montáž atypických ocelových konstrukcí
  • Stažení konstrukcí
  • Ztužení konstrukcí
  • Injektování prasklin a dutin konstrukce

Další reference