S3 – Servis, Statika, Stavby s.r.o.

TEL: +420 776 777 200

Reference

Úprava svahu a teras Praha 4

Termín realizace: 2023
Typ projektu: Statika, Sanace, Stavby
Činnost:
  • Zemní práce ve svahu
  • Úprava zpevněných ploch
  • Nová betonová deska
  • Statika staré opěrné zdi – zajištění
  • Nové opěrné železobetonové stěny
  • Odvodnění svahu
  • Retenční nádrže a trativody

Další reference