S3 – Servis, Statika, Stavby s.r.o.

TEL: +420 776 777 200

Sanace

Sanace a vysoušení
budov

  • Drenážní potrubí, trativody, revizní šachty
  • Svislá a vodorovná hydroizolace (nátěrová, stěrková, tavná)
  • Tepelná izolace spodní stavby
  • Injektáže zdiva
  • Sanační omítky

S

S

Sanace objektů a vlhkého zdiva

Na problémy vlhka vás nejčastěji upozorní tmavé plochy, opadávání omítek a v tom nejhorším případě také plísně. Ochraňte proto svůj objekt kvalitně provedenou sanací budovy.

Realizujeme dílčí i komplexní úkony v oblasti sanace objektů. Provádíme svislou i vodorovnou hydroizolační ochranu. Zajistíme izolaci obvodových stěn, vodorovné izolace zdiva, podlah a všech dotčených konstrukcí. Nainstalujeme a správně položíme drenážní potrubí a odpovídající trativody včetně provedení všech souvisejících zemních a přípravných prací.

Provedeme tepelnou izolaci spodní stavby a základů. Pro eliminaci vzlínání vody ve zdivu provádíme tlakové i beztlakové injektáže dutin, spár a prasklin. Dále provádíme sanační omítky, provětrávané železobetonové podlahy s využitím systému IGLU, instalace nopových folií, opravy či sanace střešních konstrukcí při zatékání do objektu. 

Sanace budov profesionálně

Na naše mnohokrát realizované procesy je spolehnutí. Provedeme odbornou diagnostiku zdiva, změříme vlhkost ve vašem objektu.

Pro tlakovou injektáž používáme speciální čerpadla. Položení drenážního potrubí realizujeme pečlivě na základě předem plánovaného spádu. S instalací revizních šachet máme letité zkušenosti, proto je umisťujeme na ta nejdůležitější místa v objektu.

Svěřte svůj soukromý či komerční objekt do rukou našich odborníků z S3 Stavby. Provedeme celkovou sanaci, vyřešíme i váš dílčí problém v domově či v kanceláři. Jsme tu pro vás od projektu až po komplexní realizaci.

S