Stavebně technické průzkumy

Technické průzkumy staveb

 • Standardní průzkum invazivní metodou
 • Neinvazivní metody průzkumu konstrukce
 • Odborné posouzení stavu konstrukce
 • Kamerové zkoušky potrubí či dutin
 • Průzkumy vlhkosti a zasolení zdiva
 • Mykologické a geologické průzkumy stavby

Průzkum konstrukcí klasickou invazivní metodou jako je zdivo, betonové a železobetonové konstrukce základů, stropů, zdiva apod. K průzkumu používáme běžné metody, např.:

 • zkoušky tvrdoměrem (Schmidtovo kladívka)
 • vrty Kučerovou vrtačkou
 • stěry povrchů konstrukcí
 • jádrové vrty
 • odbourání vrstev konstrukcí
 • laboratorní zkoušky materiálů z provedených vrtů, stěrů apod. (pevnost, složení, výskyt nebezpečných látek atd.)
 • odtrhové zkoušky
 • korozní průzkum
 • geofyzikální průzkum
 • krov a střechy obecně např. pro zvýšení zatížení
 • stropní trámy
 • záhlaví stropních trámů
 • tesařské vazné konstrukce
 • dřevostavby
 • ocelové konstrukce např. hal, krovů, vazníky apod.
 • průzkum konstrukcí střech pro montáž FVE

Průzkum vlhkosti a zasolení zdiva, následně návrh opatření (sanace vlhkosti konstrukcí) – provádíme odběrem vzorků pro laboratorní průzkum v kombinaci s provedením kopaných sond k základům objektu, kamerových průzkumů potrubí, geologickým průzkumem apod.

Neinvazivní metody průzkumu formou skenu železobetonové konstrukce. Využíváme vlastní špičkové Švýcarské přístroje od společnosti Proceq SA – např. Profometer PM8000 Pro.

 • Bodové měření a skenování
 • Řádkové měření a skenování
 • Plošné měření a skenování
 • Měřící rozsah krytí až 185 mm
 • Přesnost měření +/- 1 mm
 • Měřící rozsah průměru až 63 mm
 • Měřící přesnost průměru +/- 1 bar
 • CE certifikace

Určení skladeb jednotlivých konstrukcí jako jsou:

 • stěny a příčky (síla, materiály, omítky)
 • střechy ploché a šikmé (stav krovu, stav a síla tepelné izolace, hydroizolace, stav střešní krytiny)
 • podlahové skladby
 • fasády budov (síla omítek, síla zateplení, stav izolantů)

Průzkum skladeb provádíme provedením sond mechanicky (invazivně), tak neinvazivně radarem, skenem, kamerou atd. Tímto průzkumem zjistíme materiálové a řemeslné řešení dnes skrytých konstrukcí a skladeb.

Mykologický průzkum dřevěných konstrukcí a prvků. Průzkum je důležitý k určení poškození daného prvku a navržení opatření od vyztužení či zesílení poškozené části až po její výměnu. Průzkum se provádí na místě a v laboratořích.

 • průzkum krovu a ostatních vazných konstrukcí
 • dveře, okna, vrata a další truhlářské výrobky
 • podlahy a stropy

Používáme obvyklé invazivní metody průzkumu ocelových výztuží betonových konstrukcí jako je:

 • typ výztuže
 • průměr výztuže
 • krytí výztuže
 • poškození výztuže
 • karbonatace železobetonu

Kamerové zkoušky potrubí, konstrukcí, dutin apod. K provedení zkoušek používáme vlastní kvalitní kamerové systémy od výrobce Picote. Jedná se převážně o neinvazivní provedení zkoušek a prohlídek špatně přístupných konstrukcí a dutin bez nutnosti provedení bouracích prací.

IGP – Inženýrsko geologický průzkum prováděný formou kopaných sond, vrtů, radarem, průzkum podloží laboratorně.

komplexní technický průzkum vaší stavby

Provádíme průzkum stavebních konstrukcí klasickou invazivní metodou do zdiva, betonu a železobetonových konstrukcí. Při průzkumu používáme jádrové vrty, zkoušky tvrdoměrem anebo povrchové stěry jednotlivých konstrukcí vaší stavby.

Váš objekt můžeme prozkoumat i neinvazivně. Realizujeme skeny železobetonových konstrukcí skrze bodové, řadové a plošné měření či důkladné skenování. Garantujeme přesnost měření v rozměru 1 mm do měřícího rozsahu krytí až 185 mm. 

Provedeme kompletní technický průzkum vašeho objektu – od typu výztuže, přes průměr a krytí, až po autentifikaci poškození výztuhy a karbonatace železobetonu.

Stavebně technické průzkumy profesionálně

Posuzujeme ocelové a tesařské konstrukce. Provedeme stavebně technický průzkum krovů, střech a stropních rámů. Jsme profesionálové na technický průzkum dřevostaveb.

Přesně určíme skladbu jednotlivých konstrukcí vašeho objektu – od stěn a příček, přes ploché či šikmé střechy, až po venkovní fasádu budovy. Průzkumy provedeme invazivně skrze sondu, případně neinvazivně prostřednictvím radaru, skeneru či kamery. Přesně zjistíme materiálové složení konstrukce vašeho objektu.

Realizujeme kamerové zkoušky skrze potrubí či dutiny ve zdi. Používáme vlastní kamerové systémy, díky kterým se dostaneme i do špatně přístupných konstrukcí. Kamerové zkoušky provádíme převážně bez nutnosti bouracích prací. Provádíme také odborné průzkumy vlhkosti, mykologické či geologické průzkumy – následně pro vás na míru navrhneme opatření, napravíme nedostatky a provedeme sanaci poškozené konstrukce.

Pro stp používáme následující přístroje: